Kızıldere III JES'in kapasite artışına ÇED Olumlu kararı

Kızıldere III JES'in kapasite artışına ÇED Olumlu kararı

Enerji Günlüğü - Zorlu Doğal Enerji`nin Aydın’da yapmayı planladığı Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin kapasitesini arttırma projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Aydın ili, Buharkent ilçesi, Gökgedik mevki içerisinde inşaat çalışmaları sürdürülen Kızıldere-III Jeotermal Enerji Santrali'nin söz konusu proje ile kapasitesinin 100 MWe'den 180 MWe'ye çıkarılması projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verdiği belirtildi. 

AYDIN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekiyor. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığa, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de AYDIN Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekiyor. 

KIZILDERE-III JES KAPASİTE ARTTIRACAK