Elektrik dağıtım bedeli kalemleri arttırıldı

Elektrik dağıtım bedeli kalemleri arttırıldı

Enerji Günlüğü - Elektrik dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellere, yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyetleri eklendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınacak. 

Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak. 

Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilecek.

VARLIK SATIŞ GELİRLERİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak varlık satış gelirleri kapsamına herhangi bir uygulama döneminde dağıtım faaliyetinin yanında dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar da dahil edildi.

Ayrıca, dağıtım bağlantı bedeli tanımı, 'Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedel' olarak değiştirildi. Deplase geliri tanımı eklendi ve diğer tanımlar buna göre yeniden düzenlendi.