Doğalgaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Doğalgaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Günlüğü - EPDK, Doğalgaz Piyasasında Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğalgaz Piyasası Lisans yönetmeliğinde değişlik yapıldığını bugünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak duyurdu. Buna göre lisans başvurusunda veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte de bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, Doğalgaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları ile doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu lisans ve sertifikaların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlerini ifade eder.