MTA kuyu logu ölçtürecek

MTA kuyu logu ölçtürecek

Enerji Günlüğü - MTA Genel Müdürlüğü toplam 666 bin metrelik jeofizik kuyu logu ölçümleri hizmeti satın alacak. 

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, jeofizik kuyu logu ölçümleme hizmeti alımı için ihale açıldı. Söz konusu hizmetler, Çankırı-Karabük, Aydın-Muğla, Muş, İstanbul-Kırklareli ve Tekirdağ-Kırklareli olmak üzere 6 bölgede alınacak. 

İŞ 365 GÜNDE BİTİRİLECEK

Toplam 666 bin metrelik ölçümler, Neutron Logu ve jeofizik kuyu logu ölçümü olmak üzere iki grupta yapılacak. İhale 19 Ocak 2017 saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonlarında gerçekleştirilecek. İhaleye konu işlerin süresi, işe başlanmasından itibaren 365 gün olarak belirlendi. 

YERLİ İSTEKLİYE AVANTAJ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilecek. Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. 

KONSORSİYUMLAR GİREMEYECEK

Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek ve istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

 

İhaleye konu hizmetlerin yapılacağı bölgeler ve ölçüm miktarları şöyle:  

1. BÖLGE (Çankırı-Karabük):

25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu,

25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

 

2. BÖLGE (Aydın-Muğla):

33.000 m Gamma-Ray Logu, 33.000 m Neutron Logu

33.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

 

3. BÖLGE (Muş):

50.000 m Gamma-Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu

50.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

 

4. BÖLGE (1. Bölüm İstanbul-Kırklareli):

100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu

100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

 

5. BÖLGE (2. Bölüm Tekirdağ-Edirne):

100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu

100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

 

6. BÖLGE (Ankara ve Çevresi):

25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu

25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü.