Kamu enerji şirketlerine 21 yeni mühendis kadrosu

Kamu enerji şirketlerine 21 yeni mühendis kadrosu

Enerji Günlüğü - Dört kamu enerji şirketinde bazı koruma ve güvenlik kadroları iptal edilerek yerine 21 yeni mühendislik kadrosu ihdas edildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısı üzerine Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatlarındaki kadrolarda yeni bir düzenlemelere gidildi. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla TEİAŞ, TTK ve TKİ’deki bazı kadrolar iptal edildi, buna karşılık bazı yeni kadrolar ihdas edildi. 

TEİAŞ’A MÜHENDİS VE MÜFETTİŞ KADROSU

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) merkez teşkilatındaki 1 adet teknisyen kadrosu iptal edilirken, bunun yerine 1 adet mimar kadrosu açıldı. TEİAŞ’ın taşra teşkilatında 8 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edilirken, 5 adet mühendislik pozisyonu açıldı. TEİAŞ merkez teşkilatında ise 3 adet yeni müfettiş yardımcısı pozisyonu oluşturuldu.  

TKİ’DE 6 YENİ MÜHENDİS KADROSU 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında 4 koruma ve güvenlik görevlisi, bir teknisyen ve bir de hemşire olmak üzere 6 kadro iptal edildi. Buna karşılık 4 memur, 4 mühendis ve 1 adet teknisyen olmak üzere 9 yeni pozisyon açıldı. 

TKİ merkezde 1 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu ile bir şoför kadrosu iptal edilirken, bunun yerine 2 mühendis pozisyonu açıldı. 

TTK’DA GÜVENLİK KADROLARI TAŞRAYA

TTK merkez teşkilatındaki 22 kişilik koruma ve güvenlik amiri, şefi ve görevlisi kadrosunu iptal ederek bunları taşra teşkilatına aktardı. 

TTK merkez teşkilatındaki bir müşavirlik ve bir de iş güvenliği daire başkanlığı kadrosu iptal edilerek, bunların yerine bir adet daire başkanlığı pozisyonu oluşturuldu. 

EÜAŞ’A DA KORUMA YERİNE MÜHENDİS

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) taşra teşkilatındaki 5 koruma ve güvenlik grup şefliği ile 10 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edildi. Buna mukabil, EÜAŞ merkez teşkilatında 10 adet mühendis kadrosu ihdas edildi. 

Mehmet KARA - Enerji Günlüğü