Doğal sit alanlarında su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilecek

Doğal sit alanlarında su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilecek

Enerji Günlüğü - Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan yerleşimlerdeki mevcut içmesuyu ve kanalizasyon durumu ve ihtiyacı tespit edilerek ihtiyaçlar giderilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği'nden Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan yerleşimlerin sahip olduğu mevcut içmesuyu (su kaynağı, içmesuyu arıtma tesisi, ishale, terfi,şebeke) ve mevcut kanalizasyon (terfi, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi) durumlarını içeren envanterlerin ve ihtiyaçların sorumluluğu bulunan ilgili Belediyeler, Birlikler, Özel İdareler ile beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde tespit edilerek hazırlanacak olan teknik raporların gönderilmesini istedi.

Bakanlık, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla, koruma alanlarında yaşayan insanların yaşam kalitesini ve standartlarını artırmak, sağlıklı, erişilebilir içmesuyu, temiz çevre için kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.