MTA kuyu loğu ölçümü yaptıracak

MTA kuyu loğu ölçümü yaptıracak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Çankırı-Karabük, Aydın-Muğla ile Ankara ve çevresinde olmak üzere toplam 249 bin metrelik Jeofizik kuyu logu ölçümü yaptıracak.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Jeofizik kuyu loğu ölçümü hizmeti alımı için ihale açıldı. İhaleye konu hizmetler Çankırı-Karabük, Aydın-Muğla ile Ankara ve çevresindeki 3 bölgede alınacak.

Açık ihale usulü ile yapılacak ihale 4 Nisan 2017 Salı günü saat 10.30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında gerçekleştirilecek. İşe, sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 10 takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak başlanacak. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1, 2 ve 3. bölgeler için 365 takvim günü.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleye teklif verecek olanların satın almaları zorunlu olan ihale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilecek ve 50 TL karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 numaralı oda) satın alınabilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ihaleye tekliflerin en geç ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne ulaştırılması gerekiyor.