MTA üç bölgedeki dört ilde maden aratacak

MTA üç bölgedeki dört ilde maden aratacak

Enerji Günlüğü - MTA, Ordu, Giresun, Kastamonu ve Kırklareli sınırları içinde 75 bin metrelik karotlu maden sondajı yaptıracak. 

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Genel Müdürlüğü’nün maden tespit ve rezerv geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Ordu, Giresun, Kastamonu ve Kırklareli illerinin sınırları içindeki çeşitli sahalarda toplam 75 bin metrelik karotlu maden sondajı yaptırmak üzere ihale açıldı. 

17 Nisan 2017 tarihinde saat 10:30’da gerçekleştirilecek ihale kapsamındaki sahalar, 12, 13 ve 14. bölgeler içinde yer alıyor. İhale kapsamında 12’nci bölgede 180 gün sürecek 35 bin metrelik sondaj çalışması yapılacak. Söz konusu bölgedeki sahalar şöyle sıralanıyor: Kastamonu-Doğanyurt-İnebolu-Çaybükü-Yayla-Tozluyurt, Çorum-Osmancık-Karalargüneyi, Kastamonu-Taşköprü-Oymağaçseki, Kastamonu-Taşköprü-Cozoğlu, Kastamonu-Taşköprü-Dere-Kızılcaelma, Kastamonu-Taşköprü-Cünür-Sökü, Kastamonu-Taşköprü-Zeybek.  

13. bölge kapsamında 150 gün boyunca 20 bin metrelik karotlu maden sondajı yapılacak sahalar ise Kırklareli-Vize-Poliçe ve Kırklareli-Demirköy-Balaban olarak sıralanıyor. 

Yine 150 gün içinde 20 bin metrelik sondaj yaptırılacak 14. Bölge kapsamındaki sahalar ise Ordu-Fatsa-Su Dere Köyü, Ordu-Fatsa-Kirazbeli Köyü, Ordu-Fatsa-Arpalık Köyü, Giresun-Çanakcı-Deregözü olarak belirlendi. 

İsteklilerde ekonomik yeterlilik şartının gözetileceği ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Konsorsiyumların teklif veremeyeceği, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15’lik fiyat avantajı uygulanacak. 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

Tekliflerin, birim fiyatlar üzerinden verileceği ihalede kısmi teklif sunulabilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.