Ege Linyit 2 milyon ton kömür yükletecek

Ege Linyit 2 milyon ton kömür yükletecek

Enerji Günlüğü - TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, 2 milyon tonluk kömür yükleme hizmeti satın alacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi(ELİ), Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2 milyon ton kömür yükleme hizmet alımı işi için ihale açtı.  İhaleye konu hizmet 360 gün sürecek.

Açık ihale usulüne göre yapılacak ihale 5 Haziran 2017 günü saat 14.00’te TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü adresinde görülebilecek ve 150 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

İsteklilerin teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekleri ihalede verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olacak.

İsteklilerin tekliflerini en geç ihale saatine kadar ELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine ulaştırmış olmaları gerekiyor.