TKİ iş makinesi lastiği alacak

TKİ iş makinesi lastiği alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1 kalem (136 adet) iş makinesi lastiği satın alacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 80-TKİ/17-01 referanslı Ege Linyitleri İşletmesi ELİ ve Garp Linyitleri İşletmeleri Müessese ve Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 kalem (136 adet) 24.00XR49 ebatlı iş makinesi lastiği alım işi için ihale açıldı. İhaleye konu malzemeler ELİ Müessese Müdürlüğü, GLİ Müessese Müdürlüğü ve ÇLİ Müdürlüğü ambarlarına teslim edilecek.

Açık ihale usulü ile yapılacak ihale 20 Haziran 2017 günü saat 14.00’te TKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanları TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 10.kat 1009 numaralı odada görülebilecek ve KDV dahil 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz 30 gün fazla süreli bir geçici teminat vereceklerdir.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi ise ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak.

İsteklilerin tekliflerini en geç ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat DZ–25 numaralı odaya ulaştırması gerekiyor.