Çan Linyitleri atölye işlettirecek

Çan Linyitleri atölye işlettirecek

Enerji Günlüğü - Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait atölyeler 1 yıl süreyle işlettirilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Ege Linyitleri İşletmeleri Müessesesi (ELİ) Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ), İşletme Müdürlüğü’ne ait atölyelerin 64 personelle 1 yıl boyunca işletilmesi hizmet alımı işi için ihale açtı.

Açık ihale (kapalı zarf) usulü ile yapılacak ihale 29 Haziran 2017 günü saat 15.00’te ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye ait dokümanlar ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü adresinde görülebilecek ve ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 300 TL (posta yoluyla 310 TL) yatırılması karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmak zorunda.

İsteklilerin tekliflerini en geç ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberatına ulaştırılması gerekiyor.