EPDK'dan lisanssız yatırımcılarına indirim kararı

EPDK'dan lisanssız yatırımcılarına indirim kararı

Enerji Günlüğü - Lisanssız elektrik üretimi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici kabul belgesi alan yatırımcılara yüzde 75 indirim uygulanacak.

Lisanssız elektrik üretiminde dağıtım bedeli artışında indirime gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 11 Mayıs 2017 tarihli ve 7070 sayılı kararına göre, 31 Aralık 2017 tarihinden önce geçici kabule hak kazanmış lisanssız elektrik yatırımları için bu bedeller indirimli olarak uygulanacak.

Kurul kararında, Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendli kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2107 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarife üzerinden %75 oranında indirim uygulanmasına" ifadesi yer aldı.

GÜNDER AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından yapılan açıklamada kararı sektör dernekleri GÜNDER, GENSED ve GÜYAD olarak ortak önerdikleri ve çalışmalarını yürüttükleri doğrultuda verildiğini ve Türkiye lisanssız elektrik üretim sektörünün sağlıklı gelişimi adına çok yararlı olacağı belirtildi.