Türkiye'nin küresel enerji mimarisi performansı gelişti

Türkiye'nin küresel enerji mimarisi performansı gelişti

Enerji Günlüğü - Türkiye, 127 ülkenin katılıdığı ekonomik büyüme ve gelişme, enerjiye erişim ve enerji güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlik sıralamasında 41. sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumunun beşincisini yayınladığı 2017 Küresel Enerji Mimarisi Performans Endeks Raporu'na (EAPI) göre, Türkiye 2009 yılına göre 2 basamak yükselerek 2017 yılında 41. sırada yer aldı. 

EAPI Raporu’na göre, en yüksek performans gösteren ülkeler büyüklük ve şekil açısından farklılık göstermekle birlikte çoğunluğun, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve nüfus açısından küçük ölçekli yüksek kişi başına düşen GSYH’ye ve çeşitlenmiş ihracat yapısına sahip ve küresel finansal sisteme iyi entegrasyon sağlamış gelişmiş ülkeler olduğu dikkati çekiyor. 

Sırasıyla İsviçre, Norveç, İsveç, Danimarka ve Fransa en iyi performans gösteren ilk beş ülke olurken 16. sıradaki İrlanda, 19. sıradaki Almanya ve 20. sıradaki Slovak Cumhuriyeti ilk kez ilk 20 ülke arasına girdi.

AVRUPA ÖN SIRALARDA

Avrupa ülkeleri performans açısından bariz bir şekilde ön sıralarda yer alırken dünyada en büyü enerji tüketicisi ülkeler göreli olarak alt sıralarda kaldı. Çin 95. sırada, Hindistan 87. sırada, Japonya 45. sırada, Rusya 48. sırada ve ABD 52. sırada yer aldı. 

ÜLKELER ARASI FARK AÇILIYOR

Endekste dikkat çeken bir diğer husus da ilk sıralarda yer alan ülkeler ile geri kalan ülkeler arasındaki performans farklılığının giderek açılması.  İlk 20 ülke, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında iki kat daha iyi performans gösterdi. 

Raporda ekonomik büyüme ve gelişme, enerjiye erişim ve enerji güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlikten oluşan ve “enerji üçgeni” olarak adlandırılan üç ana grup altında toplanan 18 göstergenin her birinin ayrı ayrı 0-1 arasında puanlanması ve bunların belirli ağırlıklarla toplulaştırılması suretiyle hesaplanıyor ve bu hesaplamaya göre 127 ülkenin performansını ölçülüyor.