Kırşehir'de jeotermal arama sahaları ruhsatlandırılacak

Kırşehir'de jeotermal arama sahaları ruhsatlandırılacak

Enerji Günlüğü - Kırşehir ili Kaman ilçesinde iki jeotermal saha ihale yoluyla aramaya açılacak. 

Kırşehir İl Özel İdaresi, Kırşehir ili Kaman ilçesi Erbişim Köyü mevkiinde j31c1, j31c4 paftası içerisinde bulunan 4449,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası ile Fakılı Köyü mevkiinde j31d2, j31c1, j31c4 paftası içerisinde bulunan 4399,16 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasını ihale yoluyla aramaya açacağını duyurdu. 

Her iki sahanın da ihalesi 18.07.2017 Salı günü saat 10.15'de  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar aynı yere verilebilecek. 

İhale dökümanları her bir saha için ayrı ayrı olmak üzere İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilecek veya ücretsiz olarak görülebilecek. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacak.