MTA 7 bin sondaj borusu satın alacak

MTA 7 bin sondaj borusu satın alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 7 iki farklı çapta 7 bin adet sondaj borusu satın alacak. 

MTA Genel Müdürlüğü, sondaj borusu alımı için ihale açtı. İhale yerli ve yabancı isteklilere açık. Boruların teslim yeri yerli istekliler için Ankara’daki MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Ambarları, yabancı istekliler için CFR herhangi bir Türkiye deniz limanı olarak belirlendi. 

Satın alınacak sondaj borularından 5 bin adedi 114.30 milimetre dış, 101.6 milimetre iç çapa sahip olacak. Borulardan 2 bin adedi ise 88.9 milimetre dış, 76.2 milimetre iç çapa sahip olacak. 

15 Ağustos 2017 tarihinde saat 10:30’da yapılacak ihaleyi kazanacak isteklinin sondaj borularını 120 gün içinde teslim etmesi gerekiyor. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, sadece fiyat esasına göre belirleneceği ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.