Linyit, katı yakıt üretim ve teslimatında zirvede

Linyit, katı yakıt üretim ve teslimatında zirvede

Enerji Günlüğü - Mayıs ayında katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayınladığı 2017 Mayıs ayı Katı Yakıtlar İstatistiklerine göre, Mayıs ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. 

Açıklamaya göre, katı yakıtların 2017 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında taşkömürünün 121 bin 476 ton, linyitin 3 milyon 682 bin 319 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 659 ton olduğu görüldü.

Teslimat  miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 2 milyon 223 bin 75 ton, linyitin 3 milyon 254 bin 614 ton ve taşkömürü kokunun 432 bin 904 ton olarak gerçekleşti.

TAŞKÖMÜRÜNDE ÜRETİMİN TESLİMATI KARŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %5,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %86,8 iken linyitte %113,1 olarak hesaplandı. 

EN FAZLA TESLİMAT TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının %50’si termik santrallere, %23,9’u kok tesislerine, %7,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %85,4’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %99,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.