TEİAŞ İzmir'de trafo merkezi işlettirecek

TEİAŞ İzmir'de trafo merkezi işlettirecek

Enerji Günlüğü - TEİAŞ, İzmir Aliağa'da bulunan TMİ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo Merkezini 3 (üç) yıl süre ile işlettirecek.

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü`nün bugünkü Resmi Gazete`deki ilanına göre, TMİ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo Merkezi (Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (üç) yıl süre ile işletilmesinin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 17/08/2017 tarihinde saat 14:00’da TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İzmir adresinde yapılacak. Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İzmir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 350 TL + KDV karşılığı aynı adresten satın alınabilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.