TPAO'dan Diyarbakır'da kamulaştırma başvurusu

TPAO'dan Diyarbakır'da kamulaştırma başvurusu

Enerji Günlüğü - TPAO, Diyarbakır'da bulunan petrol işleme sahasında yapmayı planladığı yol için kamulaştırma kararı başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin duyurusunu bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. 

Buna göre, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bostanpınar-1 lokasyon yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no’lu taşınmazın 480,14 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.