Ege Linyit kömür taşıtacak

Ege Linyit kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – Ege Linyitleri İşletmesi, 120 günlüğüne 450.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmeti alacak.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü`nün ilanına göre, Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Stok sahalarından 450.000 ton kömürün Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

İhale, 7 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00`da ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa adresinde yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.  İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler.

İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilecek ve 150 TL bedelle aynı adreslerden satın alınabilecek.