Bolu’da jeotermal kaynak aranacak

Bolu’da jeotermal kaynak aranacak

Enerji Günlüğü - Bolu’da Emre Aykut Büyükaydın tarafından sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama çalışmaları yapılacak. 

Bolu Merkez'de, Emre Aykut Büyükaydın tarafından jeotermal kaynak araması yapılacak. Proje için Bolu Valiliği İl Özel İdaresinden ruhsat alındı. Çalışma alanlarının tamamı tarım alanları içerisinde yer alıyor. Söz konusu tapulu alanlar kiralanacak veya satın alınacak. Tapu sahiplerinin kabul etmemesi halinde irtifak hakkı talebinde bulunulacak. 

EKONOMİK SEVİYEYE KADAR SONDAJ

Proje için yapılan jeolojik çalışmalar, söz konusu alanında jeotermal kaynak potansiyelinin araştırılabilir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle alanda rötary sondaj yöntemi ile jeotermal kaynak araştırılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları Kullanılabilir jeotermal kaynağa rastlanması durumunda ise sondaj çalışmaları tamamlanarak kuyu ağzı kapatılacak. 

ENERJİ AMAÇLI KULLANILABİLECEK

Jeotermal kaynak kullanımı ile ilgili dönemin şartları, kaynağın özellikleri ve bölgenin jeotermal potansiyeli değerlendirilerek enerji, termal turizm, jeotermal kaynaklı sera gibi projelerde kullanılması alternatifler arasında yer alıyor. Sondajlarla jeotermal akışkana rastlanması durumunda söz konusu kaynakların mevcut ya da planlanan bir işletmede kullanımından önce Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak gerekli izinler alınacak. 

10 KİŞİ ÇALIŞACAK 

Sondaj çalışmalarında, 1 adet sondaj makinesi, 1 adet su tankeri (Traktör), 1 adet Arazöz, 1 adet Servis Aracı, 1 adet çamur tankı, 2 adet emiĢ tankı,1 adet elek tankı ve 1 adet vinç makinesi kullanılacak. Proje alanında, toplam 10 kişi tek vardiya şeklinde çalışacak. Personelin ihtiyaçları çalışma alanına kurulacak seyyar konteynırlardan karşılanacak. 

HER BİR SONDAJ 30 GÜN 

Proje sahipleri, her biri 30 gün sürecek sondaj çalışmlaarı sırasında ve sonrasında çevreyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyor. Söz konusu lokasyonlarda açılacak sondajlardan verim alınamaması durumunda ruhsat sahası içerisinde yeni sondaj yerleri belirlenebilecek. Planlanan sondaj çalışmaları haricinde yapılacak sondajlar için faaliyetlere başlamadan önce gerekli izinler alınacak. 

Proseste bentonit haricinde başka katkı maddesi ve kimyasal kullanılmayacak. Sondaj işlemi sırasında tatlı su temini sağlanan akifer kısım çimento ile tecrit edilerek geçilecek. Faaliyet kapsamında su kaynağının bulunması ve yatırım yapılmak istenmesi durumunda 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamında yeniden izin alınacak.

Hiçbir şekilde sondaj sahaları civarındaki derelere ait yatak kesitlerinin daraltılmasına ve akış rejimlerinin bozulmasına yönelik faaliyette bulunulmayacak, sondaj çalışmaları esnasında çıkan sondaj çamuru ve pasa malzemeleri dere yataklarına depolanmayacak, dere talveg seviyelerinin altına inilmeyecek, olası taşkınlara, ani su baskınlarına ve proje sahalarına havzalardan gelebilecek yamaç sularına karşı faaliyet sahibince gerekli önlemler alınacak. 

Sahadaki üretim ve nakliye çalışmaları esnasında tahsisli köy içme suyu kaynaklarına zarar verilmeyecek, verilmesi halinde köyün ihtiyacı olan su sağlanacak.Çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek gürültü ve toz açısından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilecek.