Sanayide makina yağlarının teminine kolaylık sağlandı

Sanayide makina yağlarının teminine kolaylık sağlandı

Enerji Günlüğü - Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve tesisat için gerekli olan akaryakıt dışı petrol ürünlerinin temininde miktar kısıtlaması yapılmayacak ve bazı belgeler aranmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de bazı değişikliklere gitti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre, Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla, miktar kısıtları uygulanmayacak ve bazı belgeler ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilecek. Bu belgeler Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti, tüzel kişilerde imza sirküleri veya özel kişilerde imza beyannamesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsat.