Küresel enerji verimliliği yavaşlama riski altında

Küresel enerji verimliliği yavaşlama riski altında

Enerji Günlüğü - Küresel enerji verimliliğinde son yıllarda kaydedilen artışın hükümetlerin yeni enerji verimliliği politikalarında yoğunlaşmamaları halinde yavaşlama riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)Enerji Verimliliği 2017 Raporu’na göre, eğer hükümetler yeni enerji verimliliği politikalarını uygulamaya odaklanmayı sürdürmezlerse, küresel enerji verimliliğinde son on yılda kaydedilen ivme düşme riski ile karşı karşıya kalacak. 

IEA, Enerji Verimliliği 2017 raporunda küresel enerji yoğunluğunun -GSYH'de her birimde enerji kullanımı- 2016'da % 1,8 düştüğü ve bunun da küresel ekonominin enerjiden daha çok değer ürettiğine işaret etiğini ifade etti. Ayrıca rapora göre, 2000 yılından bu yana uygulanan enerji verimliliği politikaları sayesinde 2016 yılında normalden yüzde 12 daha az enerji kullanıldı.

2016 İVMESİNDE POLİTİKA BELİRLEYİCİ OLDU

Rapora göre, 2016'da görülen iyileştirme, son on yılın başından bu yana görülen güçlü ilerlemeyi doğruluyor. Ancak bu ilerleme bazı endişe verici politika eğilimlerini maskeliyor. Rapora göre verimlilik kod ve standartları 2016'da küresel enerji kullanımının % 32'sini kapsayacak şekilde büyürken, bu artışın hemen hemen tamamı mevcut politikalardan geldi ve küresel enerji kullanımının üçte ikisini hala kapsamadı. Bunun yanında ilerleme oranları ülkeler arasında önemli farklılık gösteriyor. 

POLİTİKALARDA YAVAŞLAMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR

IEA Genel Müdürü Fatih Birol konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2016'da yeni politikaların uygulanmasında belirgin bir yavaşlama mevcuttu ve bu eğilim 2017'de devam ediyor gibi görünüyor" dedi.