Ege Linyit kömür taşıtacak

Ege Linyit kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - Ege Linyitleri İşletmesi, toplam 165.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işini ihale edecek.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Deniş Bunker stok sahasından, Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (STSEÜAŞ) ait Deniş Bant Bunkerlerine toplam 165.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işini açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu. 

Toplamda 30 gün sürecek iş için ihale 20 Ekim 2017 tarihinde saat 15.00’da ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa adresinde yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı, ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / Manisa adresinde görülebilecek ve150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilecek.