1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji piyasasında denetimleri bağımsız kuruluşlar yapacak

Enerji piyasasında denetimleri bağımsız kuruluşlar yapacak

Enerji Günlüğü - Elektrik ve doğalgaz piyasasında faaliyet yürüten özel sekör oyuncularının denetimleri bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak.Enerji...

Enerji piyasasında denetimleri bağımsız kuruluşlar yapacak

Enerji Günlüğü - Elektrik ve doğalgaz piyasasında faaliyet yürüten özel sekör oyuncularının denetimleri bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında alınan 03.03.2015 tarihli Kurul kararını bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu.

Buna göre, Enerji piyasasında faaliyet gösteren, Elektrik Piyasasında (Elektrik Üretim Önlisansı ve Lisansı, Dağıtım Lisansı, Tedarik Lisansı (Toptan Satış Lisansı ve Perakende Satış lisansı)) ve Doğalgaz Piyasasında ( Dağıtım lisansı, Depolama Lisansı, Toptan satış lisansı, İthalat lisansı, İhracat lisansı) sahibi tüzel kişiler, faaliyetlerini, uygulamalarını, işlem, hesap ve mali tablolarını EPDK düzenlemelerine uygun olarak bağımsız denetleme kuruluşlarına denetletecek ve sonuç için hazırlanan raporu takip eden hesap dönem içerisindeki Mayıs ayının onbeşine kadar Kuruma bildirecek.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN MUAF OLANLAR

Elektrik piyasasında kurulu gücü 100 megavat (mekanik) ve altında olan Üretim lisansı ve Önlisansı sahibi tüzel kişiler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olup, elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Kurumdan lisans almış olan teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınanlar, bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutuldular.

Bağımsız denetim kuruluşları denetimler sonucunda, denetlenen şirketin faaliyette bulunduğu piyasaya göre, “Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu” veya “Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formunu” tanzim ederek bağımsız denetim raporlarına dahil edecek ve dahil edilen form ile düzenlenen bağımsız denetim raporları lisans sahibi tarafından Kuruma bildirimde bulunulacak.

Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formunda değerlendirmeye tabi kalemler on madde halinde toplanacak. Bunlar:

1-Denetlenenin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ve Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü

2-Yan ürün faaliyetleri ve piyasa dışı faaliyetler

3-Lisans sahibinin yıllık üretim/alış ve satış miktarı ile üretim maliyeti ve alış ve satış tutarları

4-Hesap ayrıştırımı

5-Tesis varlıklarını teminat altına alma zorunluluğu

6-Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları

7-Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne (PMUM) kayıt yaptırma yükümlülüğü

8-Faaliyet ve ilerleme raporları

9-Yıllık lisans bedeli

10-Diğer hususlar

Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formunda ise denetlenecek hususlar şöyle sıralanacak:

1-Denetlenenin sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler

2-Sigorta yaptırma yükümlülüğü

3-Lisans sahibinin yıllık doğal gaz alış/üretim ve satış miktarı ile hizmet satış miktarı

4-Isıl değerle ilgili düzenlemelere uyulup uyulmadığı

5-Dağıtım lisansı sahibinin gelirleri

6-Tarife

7-Hesap ayrıştırımı

8-Belediye ortaklığı ve iştirak yasağı

9-Faaliyet raporları

10-Yıllık lisans bedeli ve katılma payı

11-Diğer hususlar

Önceki ve Sonraki Haberler