TKİ-ÇLİ fren ve şanzıman yağı ile soğutucu alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, Komatsu marka kamyonlarında kullanmak üzere 5 adet fren ve şanzıman yağı ile soğutucu satın alacak. Türkiye Kömür...

TKİ-ÇLİ fren ve şanzıman yağı ile soğutucu alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, Komatsu marka kamyonlarında kullanmak üzere 5 adet fren ve şanzıman yağı ile soğutucu satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü, ÇLİ’ye ait Komatsu markalı kamyonlarda kullanmak üzere 5 adet fren ve şanzıman yağı ile soğutucu satın almak için açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 27 Mart 2019 günü, saat 14.00’te, ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.