Çankırı Çerkeş OSB elektrik şebeke ihalesi açtı

Çankırı Çerkeş OSB elektrik şebeke ihalesi açtı

Enerji Günlüğü - Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi’ne yüksek gerilim, orta gerilim (YG-AG) elektrik şebekesi kurulacak. 

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile OSB’nin II. Kısmında elektrik şebekesi kurdurtmak üzere ihaleye çıktı. Söz konusu şebeke yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek. 

İhale 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. 

İhalenin TEDAŞ kriterlerine göre belirlenmiş keşif bedeli 730 bin TL, geçici teminatı ise 51 bin 100 TL. Katılacak isteklilerden, ihale bedelinin en az yüzde 80’ine kadarlık bir iş bitirme belgesi talep ediliyor. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleri olarak sıralanıyor.

SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIK

Ekonomik yeterlilik şartı da bulunan ihalede isteklilerin, keşif bedelinin en az yüzde 20’si oranında bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir belge ibraz etmeleri de isteniyor. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleye Ortak girişim (İş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak teklif verilemeyecek. 

İhalenin sonuçlanmasından sonra beş gün içinde başlanması gereken işin 30 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.