7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

Enerji Günlüğü - TMMOB Mersin Şubesi,  7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi düzenleyecek.

Türkiye Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek.

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılmasını, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılmasını, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılmasını amaçlıyor.

BİLDİRİ KONULARI

a. Güneş evleri, güneş mimarisi

b. Güneş pilleri ve kullanım alanları

c. Odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları

d. Güneş santralleri

e. Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri

f. Güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları

g. Güneş enerjisinin depolanması

h. Otomotiv sanayii ve deniz taşıtlarında güneş enerjisi uygulamaları

i. Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik, enerji-ekserji analizleri

j. Güneş enerjisi sistemlerinde teknolojik gelişmeler, melez sistemler, yeni uygulamalar, araştırmalar ve yerli üretim

k. Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenmesi, alternatif enerjiler içinde yerinin belirlenmesi

l. Güneş enerjisi ve çevre

m. Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

n. Teşvik, İşletme ve yatırım sorunları

o. Yerli üretim konusunda yaşanan sıkıntılar

p. Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

q. Güneş enerjisi ile hidrojen elde edilmesi

r. Sektördeki uygulamalar

BİLDİRİ TAKVİMİ

Sempozyumda ele alınması öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler şu şekilde:

 
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi                                                                             06 Mart 2017

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi               15 Mart 2017

Bildirilerin tam  metinlerinin gönderilmesi                                                              09 Haziran 2017

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi                           03 Temmuz 2017

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda "Microsoft Office Word" programı kullanılarak 12 punto Times New Roman Tur  fontu ile, Türkçe yazılarak gönderilmelidir.

Bildiri özetleri 6 Mart 2017 tarihine kadar http://gunes.mmo.org.tr internet adresi üzerinden Şubemize gönderilmelidir. Bildiri özetleri, hazırlanacak bildirinin içeriğini tümüyle yansıtmalıdır. Başlıklar büyük harfle yazılacaktır. Başlığın altına yazarın "Ad ve Soyadı", varsa "Unvan", "İletişim Adresleri, Şehir ve e posta bilgileri " yer almalıdır.      

Gönderilen özetlerin içeriği sempozyum kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra sempozyuma uygun olup olmadığı belirlenecektir. Kabul edilen özetlerin yazarlarına 15 Mart 2017 tarihine kadar haber verilecek ve bildiri yazım kuralları gönderilecektir.

Kabul edilen bildiriler 9 Haziran 2017 tarihine kadar http://gunes.mmo.org.tr internet adresi üzerinden Şubemize gönderilmelidir. Bildiriler incelendikten sonra değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2017 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir. Kabul edilen bildiriler sempozyum kitabında yayınlanacaktır. 

Bildirinin gönderilmesi, çalışmanın daha önce başka bir yerde, sempozyumda sunulduğu şekliyle yayınlanmadığını ve yazarların TMMOB Makina Mühendisleri Odası`na makalenin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir. Yazarlar uygun bir şekilde referans verdiği takdirde makalelerinin gerekli gördükleri bölümlerini daha sonra başka bir yerde yayınlayabilirler.