Zonguldak’ta bir jeotermal saha ruhsatlandırılacak

Zonguldak’ta bir jeotermal saha ruhsatlandırılacak

Enerji Günlüğü - Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde 1500 hektar alana sahip 3315099 erişim numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ruhsatlandırılacak. 

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığı, Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde 1500 hektar alana sahip 3315099 erişim numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahasının ruhsatlandırılmak üzere açık teklif usulü ile ihale edileceğini açıkladı.

İhale için muhammen bedel 30 bin, asgari geçici teminat ise bin lira olarak belirlendi. İhale,  23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.00’da yapılacak. İstekliler ihale ile ilgili dosya ve şartnameyi İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görebilir ve aynı yerden 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığı satın alabilecekler. İhaleye katılacakların posta yolu ile müracaatları kabul edilmeyecek.