1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. 10 megavatlık lisanssız RES’ler RİTM kapsamına girdi

10 megavatlık lisanssız RES’ler RİTM kapsamına girdi

10 megavat ve üzeri lisanssız RES’ler de Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi bağlantı belgesi temin edecek.

10 megavatlık lisanssız RES’ler RİTM kapsamına girdi

Enerji Günlüğü - 10 megavat ve üzeri lisanssız RES’ler ile ilave türbinler ve yardımcı kaynak üniteleri de RİTM bağlantı belgesi alacaklar. 

Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik, bu konuda daha önce yürürlükte olan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. 

Yeni düzenleme, önceki yönetmelikte de belirtildiği gibi; rüzgâr enerjisi santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine (RİTM) bağlanmalarına ve bağlantı şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğin getirdiği yeniliklerden biri yardımcı kaynak kavramının düzenlemeye eklenmesi oldu. Buna göre rüzgar enerjisi santrali (RES) kavramı, ana kaynağı rüzgar enerjisi olan enerji üretim santrallerini ifade ediyor. 

10 MW VE ÜZERİ LİSANSSIZLAR RİTM BELGESİ ALACAK

Yeni Yönetmelikle beraber, 10MWe ve üzeri kurulu güce sahip lisanssız veya lisanslı bütün santraller kapsam içine alındı. Daha önce sadece lisanslı santraller için geçerli olan RİTM bağlantı belgesi temin zorunluluğu; bundan böyle 10MWe ve üzeri kurulu güce sahip lisanssızlar için de geçerli olacak. 

Ayrıca tesislerde kurulmak istenen ve kabule esas olan rüzgâr türbini veya türbinleri ile her türlü yardımcı kaynak üniteleri de RİTM bağlantı belgesi temin edecekler. 

BAĞLANTI BELGESİNİ ARTIK TEİAŞ VERECEK

Yeni düzenlemeyle gelen önemli bir değişikliğe göre; RİTM bağlantı belgesi bundan böyle Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değil; Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından düzenlenecek. 

SCADA ile RES ile ilişkilendirilen ve elektriksel parametreleri ölçen güç kalite çözümleyici cihazlarının (GKÇ) teknik özellikleri, TEİAŞ tarafından www.ritm.teias.gov.tr adresinde yayımlanacak. TEİAŞ, tahmin hizmeti talebini yerine getirmeden önce talep sahibini, tahmin hizmeti bedeli hakkında bilgilendirecek. Bedel ödendikten sonra tahmin verileri günlük olarak talep sahibine gönderilecek. Tahmin hizmet bedeli her yıl Ekim ayında TEİAŞ tarafından www.ritm.teias.gov.tr adresinde duyurulacak. 

TEİAŞ, RES’lerden alınan SCADA ve GKÇ verileri ile üretilen tahmin verilerinin gizliliği ve güvenliğinden sorumlu olacak. TEİAŞ bu verileri ilgili santral sahibinin onayı olmadan, uygun bulanan kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendileriyle paylaşılan verileri sadece kendi görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kullanabilecekler ve paylaşılan verilerin gizliliği ile güvenliğinden sorumlu olacaklar.

Önceki ve Sonraki Haberler