1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. 165 adet maden sahası aramalara açılıyor

165 adet maden sahası aramalara açılıyor

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 165 adet maden sahasını ihale ile aramalara açacak.Enerji ve...

165 adet maden sahası aramalara açılıyor

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 165 adet maden sahasını ihale ile aramalara açacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 7 adet I-(B) Grubu maden, 64 adet II. Grup maden, 3 adet III. Grup maden ve 91 adet IV. Grup maden sahası olmak üzere toplam 165 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 11/06/2014 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecek.

Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ 300 TL

İhale şartnamesi almak için Vakıfbank Ankara Bahçelievler şubesindeki TR030001500158007287989352 nolu hesaba, 300,00 TL yatırılarak makbuzun 2 nci nüshası Maden İşleri Genel Müdürlüğü İhale Koordinatörlüğü’ne teslim edilerek temin edilecek.

Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekiyor.

Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi durumunda bu belgelerin birer örneklerinin verilmesi yeterli olacak.

İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler