1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. 2013`te yenilenebilir enerjilere ağırlık verilecek

2013`te yenilenebilir enerjilere ağırlık verilecek

Enerji Günlüğü - Hükümet, 2013 yılında ödemeler dengesi açığının azaltılması amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına...

2013`te yenilenebilir enerjilere ağırlık verilecek

Enerji Günlüğü - Hükümet, 2013 yılında ödemeler dengesi açığının azaltılması amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ağırlık verecek.
Bakanlar Kurulu'nun, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı'nın Eki, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı. Programda yer alan kamu harcama politikasına göre, harca programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçirilecek. Sosyal amaçlı programlar ile tarım sektörüne yönelik transferlerin amaçlanan faydayı sağlayıp sağlayamadıklarını değerlendirmek üzere çalışma yapılacak. Kamu ihale sisteminin etkinliğinin artırılması yönündeki düzenlemeler hayata geçirilecek. Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.

GAP, DAP, KOP VE DOKAP'A ÖNCELİK
Karara göre başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yatırımlar olmak üzere, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen altyapı yatırımlarına yoğunlaşılacak. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör daha fazla devreye sokulmaya çalışılacak.

ENERJİ TASARRUFU VERGİYLE TEŞVİK EDİLECEK
Yurtiçi tasarruf yetersizliği ve cari açık başta olmak üzere, sürdürülebilir büyümeyi tehdit eden faktörlerle mücadelede vergi politikaları etkin şekilde kullanılacak. Vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürecek. Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecek.

CARİ AÇIKLA MÜCADELE İÇİN YERLİ KAYNAK
2013 yılında, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artırılacak. Ayrıca, enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar desteklenerek enerjide dışa bağımlılığın etkileri azaltılmaya çalışılacak.
Programa göre 2013'te yüzde 4 büyüme hedeflenirken, işsizlik oranının yüzde 8,9 olacağı öngörüldü. Asgari ücret ise Ocak ayında yüzde 5.32, Temmuz ayında ise yüzde 2.34 artırılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler