1. HABERLER

  2. PETROL

  3. 2019 petrol piyasası para cezaları %23,73 zamlı

2019 petrol piyasası para cezaları %23,73 zamlı

Enerji Günlüğü – EPDK, petrol piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. Enerji...

2019 petrol piyasası para cezaları %23,73 zamlı

Enerji Günlüğü – EPDK, petrol piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı için geçerli olmak üzere, %23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

Buna göre, Tebliğ’in 19. maddesindeki 2. fıkranın a, c, e ve h bendleri ile aynı maddenin 7. fıkrasında bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

19. madde, 2. fıkra, a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 1.776.799 TL idari para cezası verilecek:

1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.

2) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker ile lisans kapsamı dışında sabit veya seyyar tank, düzenek ve ekipman bulundurmama yükümlülüğünü bildiren 4. maddenin 4. fıkrasının (l) bendinin ihlali. 

3) Ulusal marker ekleme yükümlülüğünün düzenleyen 18. maddenin ihlali.

19. madde, 2. fıkra, c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 1.510.278 TL idari para cezası verilecek:

1) Piyasa fiyatlarının oluşumu ve rekabet kurallarını düzenleyen 10. madde gereği EPDK tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.

2) İthalat, dağıtım ve ihrakiye teslim kurallarını belirleyen 9. maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.

3) Rafineri lisansı sahiplerinin işleme, depolama, taşıma ve dağıtımla ilgili yükümlülüklerini düzenleyen 5’inci; ihrakiye teslim şirketi, bayi, lisanslı depocu ve rafinerici yükümlülükleri ile iletim, işleme, lisanslı depolama işlemleri ve solvent konularını düzenleyen 6’ıncı; dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülüklerini bildiren 7’inci; bayi ve dağıtıcıların teknik, güvenlik, kapasite ve çevre konularını düzenleyen 8’inci ve serbest kullanıcılar ile dağıtıcıların kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorin satışlarını düzenleyen 17’nci maddelerin ihlali.

19. madde, 2. fıkra, e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 621.878 TL idari para cezası verilecek:

1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması.

2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.

3) Bildirim yükümlülüklerini düzenleyen 4’üncü maddenin 4’üncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim yılı içinde Kurumca yapılan uyarıya rağmen ihlali; lisans sahiplerinin yükümlülüklerini düzenleyen bu fıkranın (l) bendi haricindeki bentlerin ihlali.

4) İletim tesisleri ile lisanslı depolama tesislerine erişim konusunu düzenleyen 12’nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.

19. madde, 2. fıkra, h) Petrol stoklarıyla ilgili düzenlemeleri getiren 16’ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik tuttukları miktar için 350 TL/ton idari para cezası verilecek. 

19. madde, 7. fıkra) Belirtilenler dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara, Kurum tarafından 2.660 TL’den, 124.373 TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler