1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. 2023 yılı için kapasite desteği başvuruları başladı

2023 yılı için kapasite desteği başvuruları başladı

2023 yılında Kapasite Mekanizması’ndan yararlanacak şirketler başvurularını 17 Ekim’e kadar yapabilecekler.

2023 yılı için kapasite desteği başvuruları başladı

Enerji Günlüğü - Piyasa şartlarında çalışması zorlaşan kömür, gaz ve hidroelektrik santrallerine verilen kapasite mekanizması desteğinden 2023 yılında yararlanmak isteyen şirketler 17 Ekim’e kadar başvurabilecekler.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 2023 yılı için Kapasite Mekanizması başvuruları başladı. Duyuruya göre, mekanizmadan faydalanmak isteyen tüzel kişilerin en geç 17 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar ilgili belgeleri TEİAŞ'a teslim etmesi gerekiyor. 

DOĞAL GAZDA ISIL DEĞER ŞARTI

Açıklamada doğalgaz santralleri için verimlilik oranının üst ısıl değer olarak 9155 kcal/m3 baz alınarak hesaplanacağı belirtildi. Bu nedenle geçici kabulünde açık biçimde üst ısıl değer üzerinden verimlilik oranı yer almayan doğalgaz santrallerinin, verimlilik oranını belirtilen şekilde hesaplamaları ve verim hesabını da başvuru yapılan yazıya eklemeleri gerekiyor.

Türkiye'nin elektrik üretim altyapısı açısından kritik öneme sahip olsa da piyasa şartlarında ayakta kalmakta zorlanan santrallere sağlanan kapasite mekanizması desteği, santrallere yaptıkları üretimden bağımsız olarak, kurulu kapasiteleri oranında bir ödeme yapılmasını düzenliyor. Kurulu güç, yani megavat (MW) başına ödeme tutarları, doğalgaz, hidroelektrik ve kömür santrallerinde farklı farklı belirlenmiş durumda. Bu desteklerden, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamı dışında kalan hidroelektrik santraller ile yerli kömür yakan termik santrallerin yanında, sistem dengeleyici karakterleri nedeniyle ithal yakıt kullanmasına rağmen bazı doğalgaz çevrim santralleri de yararlanıyor. İlgili santrallere, piyasa şartlarında maliyetleri tutturup üretim yapamasalar bile aylık olarak belli miktarda kapasite mekanizması ödemesi yapılıyor.