1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. 388 adet 4. Grup maden sahası aramalara açılacak

388 adet 4. Grup maden sahası aramalara açılacak

Enerji Günlüğü – 388 adet 4. Grup maden sahası, arama faaliyetlerine açılmak üzere ihaleye çıkarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı...

388 adet 4. Grup maden sahası aramalara açılacak

Enerji Günlüğü – 388 adet 4. Grup maden sahası, arama faaliyetlerine açılmak üzere ihaleye çıkarılacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumları sona eren 388 adet 4. Grup maden sahasını arama faaliyetlerine açmak üzere ihale edecek. 

4. Grup maden sahaları doğrudan veya dolaylı tekniklerle enerji üretiminde kullanılan madenler ile nükleer enerji tesislerinde kullanılan radyoaktif madenleri kapsıyor. Bakanlık, 312’si enerji ile ilgili olmayan maden sahaları olmak üzere, toplamda 700 adet maden sahasını ihaleye çıkaracak. 

Söz konusu sahaların koordinat dökümleri, alanları ve ihale tarihleri; listeler halinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında, en az on beş gün önce ilan edilecek. İhale Şartnamesi de Genel Müdürlük internet sayfasında görülebilecek. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular talebe konu edilen sahanın ihalesinin yapılacağı gün, 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecek.

İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanacak. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybedecek ve yatırdığı ihale bedeli iade edilmeyecek; söz konusu saha yeniden ihale programına alınacak.

İsteklilerin, ihale şartname bedeli olan 600 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekiyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler