1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. 9 ilde karotlu maden sondajı yapılacak

9 ilde karotlu maden sondajı yapılacak

Enerji Günlüğü - Burdur, Malatya, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Niğde, Trabzon, Manisa illerinde toplam 53.400 metre Karotlu Maden Sondajı yapılacak.Maden...

9 ilde karotlu maden sondajı yapılacak

Enerji Günlüğü - Burdur, Malatya, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Niğde, Trabzon, Manisa illerinde toplam 53.400 metre Karotlu Maden Sondajı yapılacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, on bölgede toplam 53.400 metre Karotlu Maden Sondaj işini açık ihale usulü ile ihale edecek.

Buna göre MTA Genel Müdürlüğü 4.000 m'lik VII. bölgede ( Burdur - Merkez - Çendik - Büğdüz - Kuruçay ), 4.000 m'lik VIII. bölgede ( Malatya - Kuluncak - Başören - Darılı - Konaktepe - Mahallelerinde ), 2.000 m'lik IX. bölgede ( Bursa - İnegöl - Tüfekçikonak ), 6.000 m'lik X. bölgede ( Elazığ - Baskil - Geli Mahallesinde, Elazığ - Keban - Yahyalı ), 6.000 m'lik XI. bölgede (   Erzurum - Tortum - Suyatağı ), 6.000 m'lik XII. bölgede ( Erzurum - İspir - Kirazlı - Büyükdere - Ovit ), 5.400 m'lik XIII. bölgede ( Gümüşhane - Merkez - Canca, Şamanlı ), 6.000 m'lik XIV. bölgede ( Niğde - Çamardı - Bereketli ), 4.000 m'lik XV. bölgede ( Trabzon - Hayrat - Göksel Mahallesi ) ve 10.000 m'lik XVI. bölgede (Manisa - Soma - Kule Tepe - Oğuldak Tepe - Akyar Dere - Büyükalıç Dere ) Karotlu Maden Sondaj hizmeti alacak.

İŞİN SÜRESİ

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV ve XVI. Bölgeler; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, VII, VIII, X, XI XII, XIII, XIV ve XV. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, IX. Bölgede 2 (iki) makine, XVI. Bölgede 4 (dört) makine ile, 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup (bu süre içinde VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV ve XV. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, IX. Bölgede 2 (iki) makine, XVI. Bölgede 4 (dört) makinenin de işe başlamış ve faal olması zorunludur), işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; VII, VIII, XIII ve XV. Bölgeler 80 (seksen), X, XI, XII, XIV ve XVI. Bölgeler 90 (doksan), IX. Bölge 60 (altmış) takvim günü olacak.

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 17 Haziran 2016 saat 14:30'da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ve yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler