1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. AB’de tarım emisyonları %46 azaltılabilir

AB’de tarım emisyonları %46 azaltılabilir

Enerji Günlüğü - Avrupa Birliği’nde emisyonların yüzde %10'undan sorumlu olan tarımsal faaliyetlerde arazi kullanımı konusunda büyük ölçekli adımlar...

AB’de tarım emisyonları %46 azaltılabilir

Enerji Günlüğü - Avrupa Birliği’nde emisyonların yüzde %10'undan sorumlu olan tarımsal faaliyetlerde arazi kullanımı konusunda büyük ölçekli adımlar atılmadan tarım emisyonlarının 2050 yılına kadar yüzde 46 azaltılabileceği kaydedildi.

Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü (IEEP) tarafından yayınlanan ve Avrupa Birliği ülkelerindeki tarım politikalarını inceleyen ve tarım sektörünün 2050 yılına kadar karbonsuzlaşmasını konu alan “2050 Yılında Sıfır Emisyonlu Tarım: Dönüşüm için Gerekenler” adlı rapora göre, Avrupa Birliği’nde emisyonların yüzde %10'undan sorumlu olan tarımsal faaliyetlerde arazi kullanımı konusunda büyük ölçekli adımlar atılmadan tarım emisyonları 2050 yılına kadar yüzde 46 azaltılabilir.

Emisyonları, sıfırlamak ve iklim dostu bir tarım sektörü oluşturmak için ise hem üretim hem de tüketim tarafında önemli değişimlere ihtiyaç var. Bunlar ise genel olarak şöyle:

  • Emisyon takip ve değerlendirme mekanizmalarının kurulması, düşük / sıfır emisyonlu ürünlerin tercih edilmesini sağlayacak politikaların oluşturulması,
  • Verimlilikte sera gazları emisyonlarının da değerlendirilmesi ve üretim verimliliğinin arttırılması,
  • Tarım sektörüne özgü emisyon hedeflerinin kurulması ve azaltımının takip edilmesi
  • İklim dostu üretim yapan çiftçilerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi 
  • Tarımsal ürün ticaretinde emisyon azaltımına dair politika ve önlemlerin geliştirilmesi gerektiği ortaya konuluyor.

Avrupa Birliği'nde tarımsal faaliyetler emisyonların yüzde %10'undan sorumlu. Tarımsal üretim kapsamında ortaya çıkan tarım-dışı emisyonlar (ulaşım vb.) faaliyetler ile birlikte tarım sektörü AB'nin emisyonlarının %15'inden sorumlu.

Avrupa Birliği'ndeki tarım sektörünün emisyon profilini ortaya koyan rapora göre AB'nin tarım sektöründeki emisyonları düşürmeye dair her hangi bir hedefi ise bulunmuyor.

 
Önceki ve Sonraki Haberler