1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. AB’den çevre finansman anlaşmalarına kolaylık

AB’den çevre finansman anlaşmalarına kolaylık

Enerji Günlüğü - AB, Türkiye'nin uyum sürecine katkı amacıyla su, katı atık, sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimi ile özel sektör...

AB’den çevre finansman anlaşmalarına kolaylık

Enerji Günlüğü - AB, Türkiye'nin uyum sürecine katkı amacıyla su, katı atık, sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimi ile özel sektör gelişimi, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarına ait finansm anlaşmalarına bazı kolaylıklar getirdi.

Bakanlar Kurulu, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi Kapsamında Türkiye’ye İlişkin Çok-Yıllı Çevre ve İklim Eylemi ile Rekabetçilik ve Yenilik Aksiyon Programlarına Ait Finansman Anlaşmalarında Değişiklik Yapılmasını Teminen Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma’yı onayladı. 

Onaylanan anlaşma uyarınca, su, katı atık, sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimi ile özel sektör gelişimi, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki çalışmaların programlarına ait finansman anlaşmalarına yönelik kolaylaştırılmış değişiklik teklifi çerçevesinde yapım sözleşmelerine Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC) kurallarının kullanımının dahil edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

2016 yılında yürürlüğe giren iki programa ait finansman anlaşmalarından 'Çevre ve İklim Eylemi Programı' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülürken, 'Rekabetçilik ve Yenilik Programı’ da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Her iki program da Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulmasını hedefliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler