1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Afşin-Elbistan B Termik Santralı ihalesinde teklif düzeltmesi

Afşin-Elbistan B Termik Santralı ihalesinde teklif düzeltmesi

Enerji Günlüğü - Afşin-Elbistan B Termik Santralı II. Ünite Kazanında Meydana Gelen Yangın Hasarının Giderilmesi Danışmanlık hizmet alımı” ihalesinde...

Afşin-Elbistan B Termik Santralı ihalesinde teklif düzeltmesi

Enerji Günlüğü - Afşin-Elbistan B Termik Santralı II. Ünite Kazanında Meydana Gelen Yangın Hasarının Giderilmesi Danışmanlık hizmet alımı” ihalesinde teklif mektubunda İdare tarafından paraflı olarak istekliye satılan orijinal ihale dokümanlarının yer alması gerekmiyor.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalenin idari şartnamenin Tekliflerin sunulma şeklinde yaptığı düzeltmeyi bugünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak ilan etti.

Buna göre, İhale ilanı 13.12.2013 tarih 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Afşin-Elbistan B Termik Santralı II. Ünite Kazanında Meydana Gelen Yangın Hasarının Giderilmesi Danışmanlık hizmet alımı” ihalesinin İdari Şartnamesinin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 23.maddesinin 23.1. alt maddesinde yer alan

“Teklif Mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ile İdare tarafından paraflı olarak istekliye satılan orijinal ihale dokümanları, istekli tarafından her sayfası imzalı/paraflı olarak, bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, İhale Kayıt No/Dosya No. ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecek/mühürlenecektir.”

Kısmı,

“Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, İhale Kayıt No/Dosya No. ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecek/mühürlenecektir.” şeklinde değiştirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler