1. HABERLER

 2. PETROL

 3. Aile ve Gençlik Fonu’na petrol ve maden payı aktarılacak

Aile ve Gençlik Fonu’na petrol ve maden payı aktarılacak

Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fonun gelirlerinin önemli bir kısmı devletin petrol gelirlerinden aldığı pay ve maden gelirlerindeki devlet hakkından oluşacak.

Aile ve Gençlik Fonu’na petrol ve maden payı aktarılacak

Enerji Günlüğü - Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Devletin petrol gelirlerinden aldığı payın yüzde 20’si ile maden gelirlerindeki devlet hakkının yüzde 20’si Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılacak. 

7474 Sayılı Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oylanarak kabul edildi ve yürürlüğe girdi. 

Kanun, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonunun kurulmasını ve Fon yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Fon’un Yönetim Kurulu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak ve Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak. Yönetim Kurulunda yer alacak Bakan Yardımcıları ilgili Bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Fon’un sekretaryasını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. 

DEVLETİN PETROL VE MADEN GELİRLERİNİN YÜZDE 20’Sİ FONA AKTARILACAK

Fon’un kaynakları ise aşağıdaki gibi belirlendi. 

 • Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’si. 
 • Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlar.
 • Geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar.
 • Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım ve hibeler.
 • Diğer gelirler. 

Cumhurbaşkanı, petrol ve maden gelirlerinden Fona aktarılacak oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. 

FON GELİRLERİNİN HARCANACAĞI YERLER

Fonda biriken kaynakların kullanılacağı alanlar ise Kanun’da şöyle bildirildi. 

 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar.
 • Kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlardan kaynaklı hizmet bedeli, ücret ve komisyonlar. 
 • Fonun kaynaklarının yönetimi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler.
 • Diğer operasyonel giderler. 

Fon kurumlar vergisinden, damga vergisinden, harçlardan muaf olacak. Fona yapılacak bağış ve yardımlar da veraset ve intikal vergisinden muaf olacaklar. Fonun kaynaklarından yararlanıcılara aktarılan tutarlar dolayısıyla bankalar ve finansman şirketleri tarafından tahsil edilen faiz tutarları ile kar payları banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna yapılacak kesintilerden de müstesna olacak.

FONA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHINDAN DÜŞÜLECEK

Fona yapılan nakdî bağış ve yardımların tamamı da gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler