1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıtta farklılaştırılmış ürün satışına düzenleme

Akaryakıtta farklılaştırılmış ürün satışına düzenleme

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe yaygınlaşan "farklılaştırılmış ürün" uygulamasına bir çerçeve...

Akaryakıtta farklılaştırılmış ürün satışına düzenleme

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe yaygınlaşan "farklılaştırılmış ürün" uygulamasına bir çerçeve çizmek üzere, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yönetmeliğin 4'üncü maddesine (n) bendi eklenerek farklılaştırılmış ürünün tanımı yapıldı:
"Farklılaştırılmış ürün: Belirlenmiş resmi isimli akaryakıtlar için mevzuatta ön görülen tüm koşulları taşıyan ancak, aynı resmi ismin kapsamı içerisinde farklı ticari isimler kullanılarak belli bir akaryakıtın birden fazla ticari türünün oluşturulmasıyla piyasaya sunulan akaryakıtı,”
Yönetmelik değişikliği, her bir farklılaştırılmış ürünün kendisi için geçerli tavan fiyatının bayiler tarafından ilan panosuna yazılması şartını getiriyor. Değişiklikle farklılaştırılmış ürünün ilan panolarında gösterilirken önce resmi ismi yazılacak. Ayrıca pompalarda da akaryakıtın resmi adının yanı sıra, farklılaştırılmış ürün varsa bu ürünün ticari ismi ve fiyatı da ilan edilecek.
Farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce resmi adı, yanında veya altında ticari adları ve/veya logoları yer alacak. Ticari ad ve/veya logo, resmi adın öncelikle ve kolaylıkla okunmasını ve görülmesini engellemeyecek şekilde yazılacak, yerleştirilecek.
Ticari ad ve markalarla bunlara ilişkin işaretler, resmi adların okunmasını engellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon haricindeki veya dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabilecek. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil istasyon içinde ya da dışında farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu algısına yol açacak biçimde tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma gibi şeyler kullanılamayacak.
İstasyonda birden fazla ilan panosu varsa, ilan panolarındaki akaryakıt isim ve fiyat bilgileri birbirlerinin aynısı olacak.
Farklılaştırılmış ürün satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri, bu ürünlere ilişkin açıklamaları şirket internet sayfasından kamuoyuna duyuracaklar. Yapılan duyuruda, şirketlere ait fikri ve sınai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme güvenlik bilgilerini içerecek şekilde ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve ne şekilde farklılaştırıldığına ilişkin teknik bilgiler bulunacak. Açıklanan bilgiler içinde, ticari sır, fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere, söz konusu üründeki farklılaştırma işlemine ve tüketiciye sağlanan faydalara ilişkin ispatlayıcı açıklamalar ile yapılan bu açıklamaya ait doküman örnekleri yer alacak. Açıklama metninin başlangıç kısmında punto, renk, biçim vb. yönlerden metnin geri kalanı ile aynı olmak üzere “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.” ibaresine yer verilecek. Duyuru ana sayfanın herkesin kolaylıkla görebileceği bir bölümünde tüketicilerin anlayabileceği şekilde yapılacak, tanımlanan şekliyle ana sayfada devamlı olarak bulundurulacak.
Halen faaliyetteki lisans sahipleri; ilan panolarını bir yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorunda. Buna ilişkin açıklayıcı duyuruların da 3 ay içinde internet sayfalarında yayınlanmaya başlaması zorunluluğu getirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler