1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıtta ilk teminat ödemeleri için son tarih Mayıs sonu

Akaryakıtta ilk teminat ödemeleri için son tarih Mayıs sonu

EPDK, dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik lisansına sahip olanların, ilk teminatı ödemelerini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Akaryakıtta ilk teminat ödemeleri için son tarih Mayıs sonu

Enerji Günlüğü - Petrol piyasasında dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik lisansı sahiplerinin ilk teminat yükümlülüğü ödemelerini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik lisansı sahiplerine getirilen teminat yükümlülüğü hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, mevzuat gereği 2 Eylül 2021 tarihinde halihazırda dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansına sahip olanların, vermeleri gereken ilk teminatı, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Vergi Dairesi veya Müdürlüklere bildirilmesi hatırlatıldı.

EPDK tarafından yapılan duyurunun tamamı şu şekilde:

“213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi ve 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı sahiplerine teminat yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereği, Tebliğ’in yayımlandığı 2 Eylül 2021 tarihinde halihazırda dağıtıcı, madeni yağ ve bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansına sahip olanlar, Tebliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince vermeleri gereken ilk teminatı Tebliğin geçici 1’inci maddesi kapsamında, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar vermekle yükümlüdürler.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi gereği, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmez.

Teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili işlemler, teminat yükümlüsünün bağlı olduğu Vergi Dairesi veya Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.”