1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Akaryakıtta yeni nesil ÖKC’ler 2022’den itibaren zorunlu olacak

Akaryakıtta yeni nesil ÖKC’ler 2022’den itibaren zorunlu olacak

Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 01 Ocak 2022’den itibaren başlayacak. 

Akaryakıtta yeni nesil ÖKC’ler 2022’den itibaren zorunlu olacak

Enerji Günlüğü - Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 01 Ocak 2022’den itibaren başlayacak. 

527 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğ; yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların kontrol ve denetimleri, otomasyon sistemlerine entegrasyonu, kullanımı, bakım ve onarımı ile bu cihazların kullanıma gireceği tarihleri düzenliyor. 

Buna göre elektronik kayıt ünitesi bulunmayan ödeme kaydedici cihazlar, en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla (YN ÖKC) değiştirilecek. 

Elektronik kayıt ünitesi bulunan ödeme kaydedici cihazların ise en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmeleri gerekecek. 

EKÜ’SÜZ CİHAZLARIN SATIŞI VE DEVRİ YASAKLANDI

Tebliğ’in yayımlanmasıyla beraber, elektronik kayıt ünitesi (EKÜ) bulunmayan ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) satışı veya devri de yasaklandı. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektronik kayıt ünitesi bulunan ödeme kaydedici cihazlar da satılamayacak veya devredilemeyecek. 

YENİ İŞYERLERİNDE İLK SATIŞ YENİ NESİL CİHAZLA OLACAK

Bugünden itibaren, 01 Ocak 2022 tarihine kadarki süre içinde yeni açılacak olan işyerlerinde mükellefiyetin başladığı, şube işyerinin açıldığı veya devralındığı tarihten itibaren en geç 60 gün içinde YN ÖKC’lerin kullanımı zorunlu olacak. Belirtilen süre içinde henüz onay verilmiş YN ÖKC bulunmaması halinde ise elektronik kayıt ünitesi bulunan ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olacak. Bu süre içinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda da satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacak.

KAYITLARIN TAKİBİNİ TERMİNAL SERVİS MERKEZLERİ YAPACAK

Başkanlık üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait YN ÖKC bilgilerinin takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak GİB Bilgi İşlem Merkezi’ne (BİM) iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine elektronik ortamda sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere niteliklerini belirleyeceği kuruluşları ÖKC Terminal Servis Merkezi (TSM) olarak yetkilendirecek.

YN ÖKC’lerin kaydettiği her türlü bilgi TSM’ler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine aktarılacak. 

İlgili Haberler