1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Aksa Enerji`ye 400 milyon dolar kredi

Aksa Enerji`ye 400 milyon dolar kredi

Enerji Günlüğü - Aksa Enerji'nin ana hissedarı Kazancı Holding, Goldman Sachs, İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan 400 milyon dolar teminatlı sendikasyon...

Aksa Enerji`ye 400 milyon dolar kredi

Enerji Günlüğü - Aksa Enerji'nin ana hissedarı Kazancı Holding, Goldman Sachs, İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan 400 milyon dolar teminatlı sendikasyon kredisi sağladı. Yeni Kredi, sağlayacağı ilave finansmanın yanı sıra, daha önce sağlanan 192 milyon dolarlık bir Köprü Kredisini kısmen işlemin başında ve kısmen Köprü Kredisi vade sonunda geri ödemek amacıyla kullanılacak. Söz konusu İşlemin düzenlenmesine karşılık, Goldman Sachs, yeni Kredinin kullanımından itibaren altı sene içinde herhangi bir tarihte Aksa Enerji Üretim AŞ sermayesinin yüzde 13.3'üne tekabül eden paylar üzerinde değer artışı hakkı ile Kazancı Holding tarafından verilen Goldman Sachs alım bedeline denk nakdi teminatlandırılmış gerialım yükümlülükleri vasıtasıyla, Goldman Sachs tarafından satın alınan Aksa Enerji payları üzerinde olumsuz gelişmelere karşı koruma elde etti.

Kazancı Holding'den yapılan açıklamada; söz konusu işleme ilişkin şu ilave bilgiler de yer aldı:
1. Yeni Kredinin uygulanmasıyla eş zamanlı olarak, Aksa Enerji kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı sürecini başlatacaktır. Goldman Sachs, Aksa Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5.82'sini (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden, her biri 1,00 TL nominal değer üzerinden 35.669.118 adet paya taraflar arasında kararlaştırılacak olan döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek üzere 105 milyon US$ karşılığında iştirak etmeyi taahhüt etmiştir. Bu iştirak işlemi öncesinde, Aksa Enerji, gerekli yönetim kurulu kararlarını alarak, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara sermaye artırımına konu olan payların kayda alınmasına ilişkin olarak gerekli başvuruları yapacaktır.

2. Yukarıda bahsedilen tahsisli sermaye artırımı işleminin tamamlanmasına paralel olarak, Goldman Sachs, Kazancı Holding'den, Aksa Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %7,48'ini (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden mevcut B grubu Aksa Enerji paylarını toplam 135 milyon US$ bedel karşılığında satın almayı taahhüt etmiştir.

3. Yukarıda belirtilen tahsisli sermaye artırımı ve pay devri işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi neticesinde, Goldman Sachs, Kazancı Holding tarafından olumsuz ekonomik etkilere karşı sağlanan korumaya tabi olacak şekilde, Aksa Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %13.30'unu (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden paylara sahip olacaktır. Bahsi geçen bu paylar ("GS Payları") için Goldman Sachs tarafından ödenecek toplam bedel 240 milyon US$ olup, söz konusu bu bedel, ilgili tarihte borsada oluşacak beher pay değerinden farklı olabilir.

4. Goldman Sachs, GS Paylarının tamamını veya bir kısmını İşlemin 6. yıl dönümünden önce herhangi bir anda satma hakkına sahip olacaktır. Goldman Sachs tarafından GS Paylarının 3. kişilere satışına karar verilmesine kadar Kazancı Holding'in GS Payları üzerindeki oy hakları devam edecektir. İşlemin vadesinden önce Goldman Sachs'in GS Paylarını üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Şirketimiz tarafından kendisine daha önce verilmiş olan nakdi teminata karşılık olarak tekabül eden bir meblağı Yeni Kredinin geri ödemesi olarak ödeyecek, ayrıca o güne kadar nakit olarak ödenmiş olan kredi faizleri ile birlikte Şirketimize geri ödeyecektir.

5. Yeni Kredi, başka kullanım amaçlarının yanı sıra, genel kurumsal amaçlara ve Köprü Kredisinin geri ödenmesi amacına tahsis edilecektir. Söz konusu kredinin 6 yıllık bir vadesi ve 3 yıllık bir ödemesiz dönemi olup, Aksa Enerjinin %65.54'ünü temsil eden paylar vasıtasıyla teminat altına alınacaktır. Goldman Sachs tarafından yapılacak yukarıda anılan pay alımının tamamlanması üzerine, GS Payları üzerinde Yeni Krediye teminat teşkil etmesi amacıyla rehin tesis edilecektir ve söz konusu paylara karşılık gelecek sayıda, Köprü Kredisi için rehnedilen pay üzerindeki rehin kaldırılacaktır. Sonuç itibariyle, Yeni Kredi Sözleşmesi uyarınca üzerinde rehin tesis edilen Aksa Enerji hisselerinin %52.24'ü Kazancı Holding tarafından, %13.30'u GS Payları tarafından sağlanacaktır. Kredi veren kuruluşların Goldman Sachs'e rücu hakları sadece GS Payları ile sınırlı olacaktır.

6. Yeni Kredinin kapanış tarihi itibariyle, Goldman Sachs, Aksa Enerji payları üzerinde değer artışı alma hakkını Kazancı Holding tarafından Goldman Sachs'e %14.12 pay üzerinden verilen bir satın alma opsiyonu yoluyla elde edecektir. Satın alma opsiyonu tahsisli sermaye artırımı ve pay devri işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını takiben sona erecektir. İşlemin altıncı yıl dönümüne kadar geçen süre içerisinde değer artışı gerçekleşmesi halinde gerçekleşen değer artışı sendikasyon kapsamında Goldman Sachs tarafından paylaşılacaktır.

7. İşlemin altıncı yıl dönümü itibariyle, Goldman Sachs (GS Paylarının geri kalanını elinde tutmayı tercih etmediği takdirde), GS Paylarının geri kalanını Kazancı Holding'e ilk alım fiyatına eşit bir pay başına fiyat üzerinden satacaktır. Kazancı Holding'in söz konusu geri alım yükümlülüğünü teminat altına almak amacıyla ve Goldman Sachs'in GS Payları üzerinde teminat sağlamasına karşılık olarak, Kazancı Holding Goldman Sachs'e Goldman Sachs tarafından devralınan Aksa Enerji paylarının toplam bedeline eşit tutarda nakdi teminat teslim edecektir.

 

Önceki ve Sonraki Haberler