1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak

Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak

Enerji Günlüğü - Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından...

Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak

Enerji Günlüğü - Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da destek verdiği bildirge,
Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu ve Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut tarafından imzalandı. İmza töreni İstanbul’da düzenlenen 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleştirildi.
Törende konuşan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bildirgemizde de belirttiğimiz gibi yüzde 40’lık bu oran ulaşım ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerinde. Binalarda kullanılan enerji iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri ve bu nedenle dikkatle ele alınması gerekiyor. SKD olarak iş dünyasının binalarda enerji verimliliğini ciddi oranda düşürmek için liderlik etmesi gerektiğini ve bunu başarmak için önceliklerini tekrar belirlemesi gerektiğini savunuyoruz."
SKD’nin de üyesi bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan bildirgede binalardaki enerji kullanımının iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri olduğuna işaret ediliyor. Katılımcı kuruluşlara iklim değişikliğiyle mücadelede uygulaması gereken beş aksiyon öneriliyor. İş dünyasına yol gösterecek bir içeriğe sahip “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağını belirtiyor. Bildirgede amacın, ortak çabayla, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşme sağlanması.
SKD üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin enerji kullanım performansının arttırması hedeflenirken, katılımcı kurumların yerine getirmeyi taahhüt ettikleri beş aksiyon şöyle sıralanıyor:
- Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 azaltım hedefleri belirlemek.
- Şirket binalarında enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası yayınlamak.
- Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata geçirmek.
- Şirketin enerji kullanımı, CO2 salınımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi Sürdürülebilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak.
- Binalarda enerji verimliği çalışmalarını daha yaygın hale getirmek için, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, Ar-Ge, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.

AYGAZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU'NDA ÖNCÜ
SKD Bildirgesini imzalayan Aygaz, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkân veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. Aygaz “2010-2011 dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu’nu “B” uygulama seviyesinde yayınlayarak, enerji sektöründe “B” seviyesinde rapor yayınlayan ilk Türk şirketi oldu.

TÜPRAŞ, BEŞ YILDA 25 MİLYON AĞACI KURTARDI
2007 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarını raporlamaya başlayan Tüpraş, uluslararası raporlama standardı olan GRI kriterlerinde rapor yazan ilk Türk şirketi. Tüpraş, GRI kriterlerinde raporlamasını periyodik olarak sürdürüyor.
2008 yılından itibaren sanayide ve binalarda enerji verimliliği konusunda etkin bir politika yürüten Tüpraş’ın enerji politikası, çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimi olarak duyuruluyor.
Son beş yıllık dönemde, sanayi ve binalarda çevre dostu enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar sonucu; 650-670 bin ton/yıl sera gazı emisyonu azaltımı gerçekleşti, emisyon değerleri ise yüzde 0.009 azaldı. Bu yüzdesel iyileşme bile yaklaşık 20-25 milyon ağaca eşdeğer.

Önceki ve Sonraki Haberler