1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. AYM Nükleer Düzenleme Teşkilatı KHK’sını iptal etti

AYM Nükleer Düzenleme Teşkilatı KHK’sını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, NDK’nın kuruluşunu düzenleyen 702 sayılı KHK’nın çok sayıda maddesini iptal etti. 

AYM Nükleer Düzenleme Teşkilatı KHK’sını iptal etti

Enerji Günlüğü - Anayasa Mahkemesi, NDK’nın kuruluşunu düzenleyen 702 sayılı KHK’nın çok sayıda maddesini iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), 02 Temmuz 2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (702 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) bazı hükümlerini iptal etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile beraber toplam 138 milletvekilinin birlikte açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin bazı hükümlerini iptal etti.

İptal davasında 702 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümünün Anayasa’nın başlangıç kısmıyla 6., 7., 87. ve 91. maddelerine aykırı olduğunu öne süren başvurucuların gerekçeleri arasında şunlar yer aldı: 

  • Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Kurulmasının Yetki Kanununda bahsi geçen “Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması” şeklindeki amacın kapsamı dışında bulunması nedenliye bu konuda 7142 sayılı Yetki Kanununa dayanarak KHK ile düzenleme yapılamaz. 
  • Dava konusu KHK, Yetki Kanununda öngörülen süreden sonra yayımlandı.
  • KHK amaç, ilkeler ve süre bakımından da Yetki Kanunu kapsamında değil.

İPTAL KARARLARI 09 MART 2022'DE YÜRÜRLÜK KAZANACAK

Anayasa Mahkemesi başvuruyu değerlendirdikten sonra 702 sayılı KHK’nın ilk 3 maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna oyçokluğuyla karar verdi. İlk 3 maddeye ilişkin iptal hükümleri, 09 Mart 2022 tarihinde yürürlük kazanacak. 

702 sayılı KHK’nın 4. maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu fıkralarının da Anayasaya aykırı olduklarına hükmedildi. Bu fıkralarla ilgili iptal kararlarının yürürlük tarihi de 09 Mart 2022 olacak. 

Ayrıca sonradan eklenen 4/A maddesi; 5. madde; 6. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu fıkraları; 7. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 nolu fıkraları ile KHK’nın kalan kısmında yer alan çok sayıda ifade ve hükmün de Anayasaya aykırı olduğuna ve iptal edilmelerine hükmedildi. 

Bu maddelerle ilgili iptal kararlarının yürürlük tarihi de 09 Mart 2022 olacak.