1. HABERLER

  2. PETROL

  3. AYM Petrol Kanunundaki 2 hükmün iptalini reddetti

AYM Petrol Kanunundaki 2 hükmün iptalini reddetti

AYM, Petrol Piyasası Kanunundaki idari para cezalarıyla ilgili 2 hükmün iptalini talep eden başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

AYM Petrol Kanunundaki 2 hükmün iptalini reddetti

Enerji Günlüğü - AYM, Petrol Piyasası Kanunundaki idari para cezalarıyla ilgili 2 hükmün iptalini talep eden başvuruyu oybirliğiyle reddetti.  

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin Petrol Piyasası Kanununun “İdari para cezaları” başlıklı 19’uncu maddesinin beşinci fıkrasının “…yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz” bölümünün ve beşinci fıkranın idari para cezası verilenin hasılatının hesaplanamadığı durumlarda para cezasının neye göre verileceğini bildiren ikinci cümlesinin iptali istemlerini oybirliğiyle reddetti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi her iki itirazını da Anayasa’nın temel hak ve hürriyetleri tanımlayan 12’nci; temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını tarif eden 13’üncü; mülkiyet hakkını tanımlayan 35’inci; hak arama hürriyetini tanımlayan 36’ncı ve suç ve cezalara ilişkin esasları tarif eden 38’inci maddelerine dayandırmıştı. 

AYM, 19’uncu maddesinin beşinci fıkrasının idari para cezası verilenin hasılatının hesaplanamadığı durumlarda para cezasının neye göre verileceğini bildiren ikinci cümlesinin iptali istemini; davada uygulama imkanı bulunmadığından dolayı ve Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle oybirliği ile reddetti. 

AYM, 19’uncu maddenin beşinci fıkrasının “…yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz” bölümünün ise esasının incelenmesine karar verdi. 

İnceleme sonucunda itiraza konu edilen kuralın Anayasa’nın temel hak ve hürriyetleri tanımlayan 12’nci; temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını tarif eden 13’üncü; hak arama hürriyetini tanımlayan 36’ncı ve suç ve cezalara ilişkin esasları tarif eden 38’inci maddeleriyle ilgisinin görülmediğine karar verildi.

İncelemede Anayasa’nın mülkiyet hakkını tanımlayan 35’inci maddesine de aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldı ve böylece itirazın tümüyle reddedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler