1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Baca gazından gübre üretilecek

Baca gazından gübre üretilecek

Enerji Günlüğü - Konya Selçuk Üniversitesi başkanlığında yürütülen proje ile fosil yakıtlarla çalışan termik santrallerden çıkan baca gazı atığı,...

Baca gazından gübre üretilecek

Enerji Günlüğü - Konya Selçuk Üniversitesi başkanlığında yürütülen proje ile fosil yakıtlarla çalışan termik santrallerden çıkan baca gazı atığı, gübreye dönüştürülerek tarıma kazandırılacak.

Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'nın 'Ar-Ge Destek' kapsamında desteklediği ‘Baca Gazı Arıtımı Atığının Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” projesini halka tanıttı.

Yeditepe, Gaziosmanpaşa, Atatürk Üniversiteleri ile Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsü ve EPTİMŞirketi'nin ortak olarak katıldığı projeye göre, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarla çalışan başta termik santraller ile benzeri tesislerden kaynaklanan NOx (azot oksit), SOx (kükürt oksit) ve COx (karbon oksit) gibi hava kirleticilerinin çıkardığı baca gazları, temiz teknoloji kullanarak arıtılacak ve elde edilen arıtım atığı dönüştürülerek, diğer gübreler gibi tarımda kullanılması sağlanacak.

Projeyi yürüten Çumra Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatih Er, proje kapsamında üretilecek gübre materyalinin tarımsal üretimde kullanılmasıyla büyük bir potansiyele sahip olunacağını belirtiyor. Er, özellikle sanayi sitelerinde ve şehir merkezlerinde uygulamaya geçilmesiyle elde edilecek gübrenin çok önemli bir yere sahip olacağını vurgulayarak, “Günümüzde bitkisel üretim için ihtiyaç duyulan mineral gübre üretiminde gerekli olan petrol, doğal gaz gibi enerji girdilerinin kullanımına gerek duymayan, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı yanında çevreye salınan zararlı gazların etkisini bertaraf eden çevre dostu sistem sonucunda üretilecek gübre materyalinin tarımsal üretimde kullanılabilmesi mümkün olduğunda, mevcut sistem başta sanayi sitelerinde olmak üzere şehir merkezi ve tüm ülke çapında önemli bir çarpan etkisine sahip olacaktır.” dedi.

FOSİL ATIKLARINDAN UCUZ GİRDİ

Doç. Dr. Er, proje sonucu elde edilecek verilerin bitki yetiştiriciliği ve toprak ıslahında kullanımıyla ucuz girdi sağlanacağını belirterek, maliyetlerin aşağı çekileceğine ve rekabeti artıracağına dikkat çekti. Er, “Ülkemizde sanayi ve ısınma gideri olarak kullanılan fosil atıklarının çıkardığı CO2 miktarı yaklaşık 300-350 milyon ton civarında olup yanma sonucunda atmosfere salınan SO2’te yüzde 98, NO-NOx’te yüzde 70, CO-CO2’te yüzde 70, uçucu organik bileşiklerde yüzde 15, uçucu partiküllerde yüzde 68, bertarafta kullanılan enerjide yüzde 20, arıtım atığının bertaraf edilmesi için gerekli maliyette yüzde 100 ve koku gideriminde yüzde 100 giderim sağlamakta olup, mevcut teknolojiye göre yüzde 45 daha fazla arıtım sağlayabilecektir." dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler