1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Bakanlık yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm projelerini destekleyecek

Bakanlık yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm projelerini destekleyecek

Dijital dönüşüm projeleri ile yeşil dönüşüm projeleri Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenecek.

Bakanlık yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm projelerini destekleyecek

Enerji Günlüğü - Dijital dönüşüm projeleri ile yeşil dönüşüm projeleri Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenecek.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 7108 sayılı ve 19 Nisan 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik düzenlemesi uyarınca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı iki Genel Müdürlük Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı adları altında iki yeni destekleme programı uygulayacak. 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Dijital Dönüşüm Destek Programı adı altında; teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımları destekleyecek. 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise Yeşil Dönüşüm Destek Programı adı altında; döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımları destekleyecek. 

MARKA LİSANS VB HARCAMALARA NİSBİ SINIR YOK

Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlarda; maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.), toplam sabit yatırım tutarına oranı da diğer yatırımlarda uygulanan %25 oranıyla sınırlandırılmayacak. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜME VE YEŞİL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK VERİLECEK

Değişiklik yönetmeliği, “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’nci madde de yeni, hükümler getirdi. Buna göre Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında 5’inci bölgede gerçekleştirilen yatırımlar, bölgesel desteklemelerden de yararlanabilecekler. Ancak söz konusu yatırımlar, 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulundukları bölge desteklerine tabi olacaklar. 

Yeni düzenleme, “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11’inci maddenin yatırımları bölgelere göre tasnif ederek desteklenecek faiz oranlarını belirttiği iki hükmünü de yürürlükten kaldırdı.