1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da RES ihaleleri yapılacak

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da RES ihaleleri yapılacak

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da her biri 250 MWe gücünde olacak RES ihaleleri yapacak.Enerji...

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da RES ihaleleri yapılacak

Enerji Günlüğü – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da her biri 250 MWe gücünde olacak RES ihaleleri yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla’da her biri 250 MWe gücünde olacak rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla ilgili bağlantı kapasitelerinin ve ilan edilecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarının (YEKA) tahsis edilmesine yönelik, her bir bağlantı bölgesinde birer ihale düzenleyecek. 

İhaleye tüzel kişiler, tüzel kişilerden oluşan ortaklıklar ve konsorsiyumlar katılabilecek. İhalenin tarihi, saati ve yeri ihaleye katılan isteklilere Bakanlık tarafından bildirilecek. 

İhale şartnamesi, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 7. km, No: 166, 06520, Çankaya, Ankara adresinde ücretsiz görülebilecek ve TC Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde bulunan, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne ait TR57 0000 1001 0000 0350 1540 15 IBAN nolu hesaba, “YEKA RES-2 İhale Şartnamesi Bedeli” açıklaması ve tüzel kişi adıyla yatırılacak olan 5.000 TL karşılığında Enerji İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek. 

Tekliflerin 07 Mart 2019 günü, saat 12.00’ye kadar, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu, 7. km, No: 166, 06520, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. 

İstekliler, her bir ihaleye katılmak için başvuru aşamasında kesin, bir yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı; 2.500.000 USD tutarındaki teminat mektubunu idareye sunacaklar. 

İhaleyi kazanan istekliler, sözleşmenin imzalanmasından en geç bir gün önceki tarihte, şartnamede belirtilen teminat mektubu formatında başkaca değişiklik yapmadan, sadece ilgili bölümleri doldurmak suretiyle, 12.500.000 USD tutarında, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir teminat mektubunu idareye sunacaklar. 

Her bir ihale için, ihale başlangıç tavan fiyatı 5,50 USD-cent/kWh olacak. Elektrik enerjisi alım süresi ise ilgili YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. 

RES İHALELERİNİN TARİHİ 18 NİSAN2019’A ÖTELENDİ

Önceki ve Sonraki Haberler