1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. BEDAŞ, Gediz, Akdeniz ve Aras EDAŞ özelleştirmelerine ÖYK onayı

BEDAŞ, Gediz, Akdeniz ve Aras EDAŞ özelleştirmelerine ÖYK onayı

Enerji Günlüğü - BEDAŞ, Gediz, Akdeniz ve Aras elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirme ihaleleri Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylandı.Özelleştirme...

BEDAŞ, Gediz, Akdeniz ve Aras EDAŞ özelleştirmelerine ÖYK onayı

Enerji Günlüğü - BEDAŞ, Gediz, Akdeniz ve Aras elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirme ihaleleri Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylandı.

Özelleştirme İdaresi'nin duyurusuna göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), Akdeniz EDAŞ, Gediz EDAŞ ve Aras EDAŞ özelleştirme ihalelerinin sonucu Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) onaylandı. Böylece söz konusu dört bölgenin, ihalede en yüksek teklifi sunan yatırımcılara devrinin önünde kamu açısından bir engel kalmadı. En yüksek teklif sahibi almazsa sırasıyla ikinci ve üçüncü teklif sahipleri söz konusu elektrik dağıtım bölgelerini devralma hakkına sahip olacak. İlk üçe girenlerin hiç biri devralmadığı takdirde ihale iptal edilecek ve ilk üçteki teklif sahiplerinin yatırdığı teminatlar Hazine'ye gelir kaydedilecek.

BEDAŞ'TA CENGİZ KOLİN LİMAK ÖNDE

BEDAŞ'a 1.960.000.000 (Birmilyardokuzyüzaltmışmilyon) dolarla en yüksek teklifi Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu vermişti. Cengiz Kolin Limak'ın devralmaması halinde bu hak, 1.955.000.000 (Birmilyardokuzyüzellibeşmilyon) dolarla ikinci teklifi veren Park Holding AŞ'ye geçecek. Park Holding'in de devralmaktan imtina etmesi durumunda bu kez ihale 1.835.000.000 (Birmilyarsekizyüzotuzbeşmilyon) dolarla üçüncü en yüksek teklifi veren Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Gişim Grubu'nda kalacak. Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Gişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, her üç teklif sahibinin teminatları Hazine'ye irat kaydedilecek ve ihalenin iptal edilecek.

GEDİZ'DE ELSAN TÜMAŞ KARAÇAY ÖNDE

Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'ye 1.231.000.000 (Birmilyarikiyüzotuzbirmilyon) dolarla en yüksek teklifi Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu vermişti. Elsan-Tümaş-Karaçay OGG'nin cayması halinde Gediz EDAŞ'ı devralma hakkı, 1.205.000.000 (Birmilyarikiyüzbeşmilyon) dolarla ikinci en yüksek teklifi veren Park Holding AŞ devir hakkını kullanabilecek. Park Holding de almazsa bu kez devralma hakkı 1.057.000.000 (Birmilyarelliyedimilyon) dolarla en yüksek üçüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş'ye geçecek.

AKDENİZ EDAŞ'TA DA CENGİZ KOLİN LİMAK OGG İLK SIRADA

Akdeniz EDAŞ'a 546.000.000 (Beşyüzkırkaltımilyon) dolar bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu şirketi devralacak. Cengiz-Kolin-Limak OGG'nin almaması halinde Akdeniz EDAŞ'ı devralma hakkı, 543.000.000 (Beşyüzkırküçmilyon) dolarla bedelle ikinci en yüksek teklifi veren GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.ye geçecek. GEN-PA'nın da almaması halinde 531.000.000 (Beşyüzotuzbirmilyon) dolarla en yüksek üçüncü teklifi veren Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu devralabilecek.

ARAS EDAŞ KİLER'in

Aras Elektrik Dağıtım AŞ, 128.500.000 (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzbin) dolarla en yüksek teklifi veren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilecek. Kiler sözleşmeyi imzalamaktan imtina eder ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmezse teminat gelir kaydedilerek, ihale iptal edilecek.

Elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesiyle ilgili olarak, satış sözleşmesi ve konuyla ilgili diğer hususların belirlenmesiyle satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi konularında ÖİB yetkili kılındı.

Önceki ve Sonraki Haberler